Hjem
Generalforsamling 2017 PDF Udskriv Email
Søndag, 05 Februar 2017 20:15

Generalforsamling 2017 afholdes på hotel Søparken

Torsdag den 16-2-2017. kl 19,30

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskabet.
  4. Budget for 2017.
  5. Takstblad.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

Bestyrelsen