Hjem
generalforsamling 2014 PDF Udskriv Email
Tirsdag, 28 Januar 2014 20:01

 Generalforsamling 2014 afholdes på arentsminde cafeteria

Torsdag den 13-2-2014 kl, 19,30

Med følgende dagsordeden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet

4. Budget for 2014

5. Takstblad

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor og suppleant

8. Indkomne forslag

9. eventuelt

                                Bestyrelsen