Hjem
generalforsamling 2013 PDF Udskriv Email
Fredag, 11 Januar 2013 19:10

Generalforsamling 2013 Torsdag den 14-2-2013 kl 19,30 på Arentsminde Cafeteria

Dagsorden.

1- valg af dirigent.

2- formandens beretning

3- regnskabet.

4- budget for 2013

5- takstblad

6- valg af bestyrelse og suppleanter.

7- valg af revisor og suppleant.

8- indkomne forslag.

9- eventuelt

                                Bestyrelsen