Hjem
Generalforsamling 2012 PDF Udskriv Email
Fredag, 20 Januar 2012 18:45

I/S Kølvring vandforsyning 

Generalforsamling Torsdag den 9/2 2012 kl 19.30

på Arentsminde cafeteria

med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabet.

4. Budget.

5. Takstblad.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor og suppleanter.

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

                                                          Bestyrelsen.